Cocktails - ZONI

Cocktails

Kurpini
Żubrówka infused with amber / sherry Pedro
Ximénez / apple juice Półtorafuntówka / 26,-

Tiki-Kaszëbë
Ostoya / Kashubian orgeat with hop / lime /
angostura / 24,-

Ice Tea TOPR
Śliwowica Łącka / Tatra Tea / campari / lemoniade
ice tea // 29,-

Zalipie
Dolin Chamberyzette / elderflower syrup /
rosebuds / Cava // 26,-

GimŁowicz
Ostoya infused with sloe / whey syrup // 24,-